Dodeka
Poesi


Det började med en varm tekanna, ett paket mördegskex och ett skrynkligt papper. Att pennan inte var vässad gjorde inget. Vi hade ännu inte formulerat oss.

Innehållsmoln Nu, åtskilliga år senare, har vi det.
I en samling bokstäver
som försöker ta reda på vad ord är.
I en grupp läten
som försöker nå konsensus runt definitionen på språk.

Svart är ingen färg
Färgarmäster Dysenhof berättar om svärtan i både tyger och sinnen. Svart är ingen färg
Han vet för han har dansat med de svarta änglarna.

April 2016
Köp boken.


English
Twelve in different ways