Startsidan

-

12 dikter om förfall

Ont fördrivs med ont

I resterna av ett boende När sanatoriets patienter
varit sjuka länge nog
Fullt ut odlat kontakten
med rummens fyra väggar
Hostande
försökt starta en konversation
med taket
och kanske belönats med svaret:
ett hostande eko

Då har återrekryteringen
till sanatoriet blivit så låg
att ansvariga politiker av kostnadsskäl
bestämmer sig för att avsluta verksamheten

För att riva byggnaden
måste man följa de nya arbetsmiljöföreskrifterna
Och minimera tiden
som rivningsarbetarna exponeras för radonet
från väggarnas blå betong
och asbesten i taket

En frisk man skyddas av sin skyddsutrustning
och tiden för varje arbetspass är noga reglerad
medan den sjuke mannen
exponeras i sin sjukdom
och sjukdomsförloppet gör
att exponeringstiden för den sjuke
är oreglerad

Inkubationstiden för rättvisa
är inte vetenskapligt bevisad

Upphovsskyddat © 2004-2019